TR

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

AFM Trade Perlit üreticisi olarak,

 • Belirlenmiş olan tüm yasal şartları, mevzuatları, rakipleri, ürününün kalite ve gıda güvenliği ilgili standartları, yakından takip ederek, yüksek kalitede, düşük maliyetli ürün üretmeyi,
 • Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini ve taleplerini doğru ve zamanında belirleyip, teknolojiyi ve pazar şartlarını yakından takip etmeyi, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini de göz önüne alarak müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı,
 • Değer yaratan bir marka olmak için,  verimli prosesler ile ürün güvenliğini sağlayarak kaliteli ve ekonomik ürünler üretmeyi,
 • Hammadde girişinden nihai ürüne kadar olan proseslerde, insan sağlığını tehdit edebilecek hata ve tehlikeleri ortadan kaldıracak sistemi kurmayı, sürdürmeyi ve belirli aralıklarla gözden geçirmeyi,
 • Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi gereklerini benimseyerek sistemin ve ürünlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Çalışanlarımıza, AFM ailesinin değerli parçası olduğunu hissettirerek, çalışan memnuniyetini arttırmayı,
 • Üretimi; hijyenik ortam ve koşullarda, belli hedefler çerçevesinde gerçekleştirmeyi,
 • Hammaddeden satışa kadar üretimin her kademesinde, çalışanlarını kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminden sorumlu tutmayı, tesis emniyeti ve gıda savunması hakkında personelini bilgilendirmesi ve bilinçlendirmesi yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmayı,
 • Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemimizi, en etkin yöntemlerle izleyip, ölçülebilir hedeflerle sürekli iyileştirmeyi ve belirli periyotlarla gözden geçirmeyi,
 • Tüm ilgili taraflara yapılan beyanların yasal ve doğru olmasını sağlamayı,
 • İç ve dış iletişimle gıda güvenliği zinciri boyunca uzantı sağlamayı,
 • Gerekli olan tüm kaynakları sağlayarak, çalışanlarımıza düzenli aralıklarla eğitim vermeyi, kurulu sistemi ve kaliteyi iyileştireceğimizi taahhüt ederiz